top of page

Surinaamse Scholenboekenactie  

Wat houdt de scholenboekenactie in? 

De scholenboekenactie is een samenwerking tussen Surinaamse scholen en Surinaamse publishers waarbij Surinaamse literatuur beschikbaar wordt gemaakt aan onze jeugd. Jawel, Sranan Sani, Wi Sani.  

 

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om Surinaamse literatuur via de school te kopen. Samen met de uitgevers Publishing Services Suriname, Ralicon (Rappa) en Alphons Levens worden (kinder)boeken op bestelling aan de scholen geleverd.  

Hoe gaan we te werk? 

De scholenactie wordt per regio uitgevoerd. Er worden regio’s afgebakend waarna de scholen per regio worden gecontacteerd. De scholen krijgen voor elke leerling een flyer met informatie over de boeken. Op de flyer staat ook het website adres van Publishing Services Suriname (www.pubses.com) waar ouders en leerlingen nog meer informatie kunnen vinden. 

 

De flyer is tevens een bestelformulier. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in het kopen van één of meer boeken, kunnen het bestelformulier invullen en dit formulier met het benodigd bedrag inleveren bij de school. 

 

De eerste bestelling wordt zo spoedig mogelijk, volgens afspraak, bij de school geleverd. Als er na de eerste bestelling nog belangstelling is voor de boeken, volgt een nabestelronde.  

Onze sociaal-maatschappelijke bijdrage 

In verhalen komen vaak probleempjes voor die moeten worden opgelost. Tijdens het lezen denkt het kind mee over de oplossingen. Als we willen dat onze kinderen oplossingen leren bedenken voor de opgaven in Suriname, moet het kind ook hierover lezen. 

 

Dus moeten wij onze eigen verhalen, onze eigen omgeving, onze eigen culturen en gebruiken, in boeken laten voorkomen. Bovendien heeft een boek status. Kinderen die hun land op een positieve manier in een boek terugzien, krijgen meer gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen en raken eerder gemotiveerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. Vandaar dat PubSeS blijft bijdragen aan het bevorderen van onze eigen Surinaamse literatuur.

MULO-SITALSING-NICK-(5).jpg
bottom of page