top of page

Ons verhaal

 

Het begon allemaal met een ambitie voor schrijven, kinderen en een sterk gevoel van eigen identiteit. Door de juiste mix van enthousiasme, talent en professionaliteit is het Publishing Services Suriname in de loop der jaren gelukt een groeiende collectie Surinaamse kinder- en jeugdboeken te maken die aantrekkelijk is voor lezers over de gehele wereld.

Een eigen Surinaamse identiteit

Suriname verliet in 1975 op vreedzame wijze het Koninkrijk der Nederlanden en werd een onafhankelijke natie. Deze gebeurtenis was enorm inspirerend voor veel schrijvers.  Er kwam een reeks van publicaties los, die moest helpen vorm te geven aan een eigen Surinaamse identiteit.  

In het verlengde daarvan groeide in Surinaamse gezinnen de vraag naar eigen kinderboeken. Ismene Krishnadath ging samen met illustrator Gerold Slijngard en producer Roy MacDonald aan de slag. Zo werden in 1989 De Flaporen van Amar en ‘Nieuwe Streken van Koniman Anansi’ gepubliceerd onder het label van ‘Gowtu Stari Publishing’. Beide boeken werden gretig ontvangen door het Surinaamse publiek.

Lezen in het onderwijs

Enkele jaren later maakten Ismene en Gerold, die beiden een sterke band hadden met het leesonderwijs, de serie ‘Lees Mee’. Deze verscheen onder de gelijknamige uitgeversnaam ‘Lees Mee’. De boekjes sloten aan bij het leesonderwijs op school en waren bedoeld voor beginnende lezers. Anno 2019 zijn deze boekjes nog steeds erg gewild.

Publishing Services Suriname

Om beter met de verschillende uitdagingen van het uitgeversbedrijf te kunnen omgaan, begon Ismene Krishnadath in 1992 met Publishing Services Suriname. De uitgeverij stond open voor Surinaamse schrijvers die hun werk professioneel wilden uitbrengen. De eerste stappen werden gezet om de lang gekoesterde droom van een stabiele en regelmatige productie van Surinaamse kinderliteratuur in vervulling te doen gaan.

web-ismene.jpg

Ismene

Krishnadath

2014. Winner of The Promised Book (Awarded by the Children’s Book Foundation)

Children’s book Festival 2011: Writer of the Year

2011. Henri Frans de Ziel Cultuur Prize (Cultural Prize awarded by the Henri Frans de Zielstichting)

2003-2013. President of Schrijversgroep ’77 (Suriname Writers’ Group)

1997. Troki Grani (Cultural Prize of the newspaper De Ware Tijd)

1993. Surinaamse Staatsprijs voor Jeugdliteratuur (National Prize Youth Literature)

bottom of page