top of page

Wie leest is slim!

Je woordenschat vergroot

Tijdens het lezen komt een kind steeds nieuwe woorden tegen. De context van een verhaal biedt perspectief in de betekenis van deze woorden. Maar ook tot een ouder of vertrouwde persoon richt een kind zich vaak om de betekenis concreet te maken. 

Je denkvermogen ontwikkelt

Naarmate kinderen meer lezen, gaan ze meer fantaseren en nadenken over de gelezen onderwerpen. Dit prikkelt de neuronen in hun hersenen en kunnen ze scherper nadenken.   

Je leert praktische situaties beter herkennen

Elk verhaal heeft scenario's die zich bevinden in een bepaalde context. Door frequent te lezen begint het brein deze contexten te relateren aan eigen ervaringen. Deze contexten worden dan als referentie gebruikt om situaties in ons eigen leven sneller te herkennen.  

 

Je reageert en presteert sneller

Lezen help ook bij het focussen. Door meer en langer te lezen oefent het brein om coherent te blijven. Hierdoor begrijpen kinderen de schoollessen beter en kunnen ze sneller reageren omdat ze meer details op nemen .  

mediatheek-osdomburg.jpg
MULO-SITALSING-NICK-(5).jpg
bottom of page