top of page

'Hier vind je de ANTWOORDEN van de OPDRACHTEN op pagina 19 van het boek TOMMY EN DE BLIKSEM'

 

Opdracht 2 

(Vul de lege plekken in de volgende zinnen in. Kies uit de woorden onder de streep)

Dit is het verhaal over de dappere Tommy, die na het avontuur nooit meer bang is voor onweer. Zijn groene vriendje heet Kleine Willy Wind. Samen gaan ze naar Het Grote Groene Bos. In de verte weerlicht de bliksem, rommelt de donder en raast een storm. Die drie willen het bos vernielen. Tommy klimt in een boom om de bliksem af te leiden. Dat is gevaarlijk. De maan komt hem te hulp. Hij brult dat alles stil moet zijn. De donder, bliksem en storm vluchten. Onze dappere held wordt door zijn vriendje weer snel naar huis gebracht.

 

Opdracht 3

(Vul de lege plekken in de volgende zinnen in. Kies uit de woorden onder de streep)

 1. Bliksem en donder heten samen onweer.

 2. De maan en de sterren kan je zien aan het firmament.

 3. De kankantrie is de hoogste boom in het bos van Suriname.

 4. In de droge tijd regent het niet veel.

 5. In Suriname noemen we een harde wind met veel regen een sibibusi.

 6. Een storm en een orkaan zijn heel harde en gevaarlijke winden.

 

Opdracht 4

(Welk woord in de eerste kolom hoort bij het woord in de tweede kolom? Verbind ze met een streep)

 1. sibibusi     -     rukwind

 2. hemel        -     firmament

 3. eng            -     griezelig

 4. bos             -     oerwoud

 5. hengelen    -     vissen

 6. klimmen    -     klauteren

 7. ontzag     -      respect

bottom of page